ZENOZEN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ara
sepet SEPETİM 0
sepet

SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR

İlgili Kişi Başvuru Formu

ZENOZEN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK – Kanun) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine(Başvuru Sahibi-İlgili Kişi), KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan ZENOZEN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Niteliğine göre başvurunuz, Karspor’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Başvuru ücretsiz olup ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. Maddesi gereğince ücret alınabilir.

Başvuru;

Formu doldurarak ıslak imzalı ve kimlik fotokopisi ile TAHTAKALE MAH. VASIF ÇINAR CAD. ŞARK HAN NO: 17 İÇ KAPI NO: 75 FATİH/İSTANBUL adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile ZENOZEN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne bizzat başvurarak,

Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp ............................... adresine e-posta gönderilerek,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle .............................................. kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Yapılabilmektedir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı

Uyruk

T.C. Kimlik No

Pasaport/Yabancı Kimlik No

Adres

KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi

E-Posta Adresi

Telefon

BAŞVURU İÇERİĞİ

Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu

ZENOZEN ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TAHTAKALE MAH. VASIF ÇINAR CAD. ŞARK HAN NO: 17 İÇ KAPI NO: 75 FATİH/İSTANBUL

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu

- Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

- Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

- Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

- Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

- Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

(Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)

- Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

- Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

(Lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)

Açıklamalar

Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

Ekler

BAŞVURUNUZA CEVAP YÖNTEMİ

(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)

- Adresime gönderilmesini istiyorum.

(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)

- Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)

- Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Karspor hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Karspor, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Karspor’un başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Tarih

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı

 

İmza

 

........................................ KVKK için bir eposta adresi oluşturularak eklenmeli

........................................ Kep adresi eklenmeli

Şifremi Unuttum

Üye Girişi

  • Şifremi Unuttum

Üyelik Sözleşmesi